Szellemi termék értékelés
 • Saját kidolgozott módszertan
 • A technológia transzfer folyamat fontos elemeként kezeljük
 • Minőségi és mennyiségi adatok felhasználása
 • Iparjogvédelmi szakértelem
Szolgáltatásaink

A Szellemi termék értékelése során a szellemi terméknek vagy szellemi termék portfoliójának felmérését és értékelését végezzük el annak érdekében, hogy az számvitelileg is értelmezhető, valós piaci értékkel rendelkezzen, a piacon versenyképes és eladható termékként jelenjen meg.

A kvantitatív értékmeghatározás olyan pénzügyi számításokon alapszik, melyek az adott piac potenciálját veszik elsődlegesen figyelembe, de természetesen nem hagyja figyelmen kívül a piac jellegét sem. Iparjogvédelmi, pénzügyi és közgazdasági valamint piackutatási ismereteinket és tapasztalatainkat ötvözve végezzük a szellemi termék értékelését.

A szellemi termék értékelés a sikeres technológia transzfer tevékenység egyik kiemelkedően fontos eszköze.

  Mindazon szervezeteknek ajánljuk, akik
 • Szellemi termékük értékesítését tervezik (akár licencia, akár tulajdonjog átruházása formájában), de nem ismerik annak valós piaci értékét
 • Pénzügyi befektetővel (üzleti angyal, kockázati tőke, private equity) tőkebevonást terveznek
 • Vállalkozásuk értékesítését tervezik
 • Cégösszevonást terveznek
 • Meglévő szellemi termékükre alapozva spin-off vállalkozás elindítását tervezik
 • Szellemi termék megvásárlását, szellemi termékbe való befektetést terveznek
 • Szervezetük szellemi termék portfóliójának valós piaci értékelésére kíváncsiak, céljuk a szervezet értékének pontos meghatározása
  A szolgáltatás az alábbi piaci résztvevők számára lehet kiemelten hasznos:
 • Innovatív vállalkozások
 • Kutatóintézetek, Egyetemek, Technológia transzfer irodák
 • Kormányzati támogató szervezetek