Kutatási eredmények üzleti hasznosítása
 • A H2020 projektek keretében egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek az üzleti hasznosításra
 • Speciális szolgáltatás, melyet támogat az EU vagy nemzeti alapok a jelenleg futó és már megvalósított K+F projektek esetében
 • Többszintű, modul alapú megoldás a különböző fázisban lévő K+F+I projektek megvalósításához
 • Nemzetközi tapasztalatot szereztünk neves vállalatokkal és kutató intézetekkel történő együttműködés során
Referenciák
Általános tevékenységek
 1. Képzés üzleti hasznosítási lehetőségekről
  • Brainstorming a projekt eredmények üzleti hasznosítási lehetőségeiről, a kockázatokról és a lehetséges akadályokról. A cél, hogy a képzés javítsa az üzleti hasznosításra irányuló hozzáállást, a partnerek megvitassák a korábbi tapasztalataikat és az új ötleteket, melyek a partner eredményeihez kapcsolódnak.
 2. Üzleti hasznosítási terv
  • A partner által létrehozott eredményhez kapcsolódó üzleti hasznosításról szóló dokumentum, ami tartalmazza a SWOT analízist, versenytárselemzést, az ár meghatározását, termék/szolgáltatás finanszírozási követelményeit és coachingot arról, hogy hogyan terjesszék elő az üzleti ötletet sikeresen.
 3. Üzleti hasznosítási stratégia
  • A dokumentum magában foglal egy részletesebb hasznosítási tervet, valamint további részét képezi a létrehozott termék ajánlott piaci szerepének meghatározása, kockázatelemzés, marketingkutatás, árstratégiák kialakítása és a promóciós lehetőségek.
 4. Projekt kockázat elemzés
  • A jövőbeni kockázatok és a lehetséges akadályok beazonosítása a project sikeres végrehajtása érdekében. A legfőbb funkciója az értékelése és azonosítása az eredményeknek, melyeket a partnerek szeretnének üzletileg hasznosítani, valamint az üzleti hasznosítás módjának és szükséges kondícióknak a beazonosítása.
 5. Iparjogvédelemmel kapcsolatos segítségnyújtás
  • A Képzéseket tartunk a szellemi tulajdonjogokról (szabadalom, védjegy, szerzői jog, design), az adott terméket érintő kérdések megvitatásával, annak érdekében, hogy személyre szabott jelentést és cselekvési tervet tudjunk a partner rendelkezésére bocsátani.
 6. Szellemi tulajdon védelem
  • A szellemi termék értékelése során, felmérést végzünk a szellemi tulajdonnal kapcsolatban, majd azt követően egy szellemi termék portfoliót készítünk el. A kvantitatív érték meghatározás olyan pénzügyi számításokon alapul, amelyek elsősorban az adott piac potenciális lehetőségeit veszik figyelembe.
 7. Befektetői prezentáció
  • Segítséget nyújtunk a projektpartnerek számára azon kulcsfontosságú információk és lehetséges kérdések előkészítésében, amelyek a tőkebefektető számára bemutatásra kerülnek. Az innovatív technológia, valamint az erős üzleti koncepció és üzleti terv mellett teljes mértékben tisztában kell lennie a befektetési lehetőségeivel a vállalkozónak.
 8. Partnerkeresés
  • Disztribútor -, export-import partnerkeresés, kutatási szolgáltatás közvetítés: Az egész világra kiterjedő partner hálózatunkon keresztül biztosítani tudjuk, hogy ügyfeleink igényeinek megfelelő üzleti partnert találunk, történjen a partnerkeresés beruházási vagy kereskedelmi céllal. Továbbá vállaljuk kutatási és teszt tevékenységet végző partnerek közvetítését is.
  • Részt veszünk különböző TT rendezvényeken, szakmai rendezvényeken, szakmai vásárokon és partnerség kereső rendezvényeken, amelyek szorosan kötődnek a partnerkereső szolgáltatásunkhoz, ahol képviseljük az adott projekteket és technológiákat továbbá tárgyalásokat kezdeményezünk a potenciális befektetőkkel.
 9. Technology benchmarking
  • A technológia benchmarking magában foglalja az adott termék, technológia vagy szolgáltatás jelenlegi státuszának vizsgálatát, amely tartalmazza a jelenlegi fejlesztési állapot vizsgálatát, valamint a további fejlesztési igényeket és lehetőségeket. Ezután elkészítjük a technológia benchmarking és versenytárselemzést, amelyben feltérképezzük a világon elérhető hasonló termékeket, technológiákat és szolgáltatásokat.
 10. Projektmenedzsment
  • A cég szolgáltatási portfóliójának hangsúlyos része a menedzsment, mint a kutatási, fejlesztési és innovációs projektek támogató eleme. A K + F + I projektek speciális projekt menedzsment követelményeit a szakmai készségeink és tapasztalataink segítségével professzionális megoldásokkal kezeljük.
 11. További szolgáltatások
  • További hasznosításhoz kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtunk (közreműködés a projekt találkozókon, megvalósíthatósági tanulmányok készítése stb.).
Speciális szolgáltatások
Hasznosítási szolgáltatások Horizont 2020 projektek konzorciumok esetében:
 • Projekt menedzsment
 • Nyilvánosság biztosítása
 • Hasznosítási terv
 • Tulajdonosi / hozzáférési jogok
 • Szellemi Tulajdon Értékelés (IPV)
 • Szellemi Tulajdon vs. Közzététel elemzés
 • Szabadalmi stratégia