Piacfelmérés
 • 15 éves tapasztalat szekunder piacfelmérések lebonyolításában
 • Jelentős primér kutatási referenciák a B2B szektorban
 • Nemzetközi, több országot átölelő kutatásokban szerzett tapasztalat
 • Komoly rutin nyelvi és kulturális korlátok áthidalásában
Referenciák
Szolgáltatásaink
 • Piacfeltáró kutatások: A hazai vagy nemzetközi piac kvantitatív és kvalitatív feltérképezése
 • Döntéselőkészítő feladatokat látunk el akár piacralépést, tőkebevonást, cégeladást, szellemi termék értékelést tervez
 • A feladat megismerése után a legköltséghatékonyabb módszerre teszünk javaslatot
 • A kérdőívek összeállításához és a mélyinterjúk lebonyolításához szakértő stáb áll rendelkezésre
 • Iparjogvédelmi, újdonságvizsgálati feladatokat látunk el, melyet az innovációs folyamat fontos részének tekintünk
 • A technológia benchmarking kiemelt piacfelmérési feladatunk, mely a technológia transzfer elengedhetetlen része
 • A Magyarországra vagy az EU-ba letelepedni kívánó cégek számára piacfelmérési, telephely- és/vagy gyártótelepkeresési, kereskedelmi partner keresési feladatokat vállalunk
 • Merger and acquisition projektekben vállalunk való aktív részt a petrolkémiai piacon
 • Primér kutatások esetén B2B kutatásokat vállalunk akár nemzetközi szinten is, ott, ahol speciális megközelítést igényel a feladat