Klaszterfejlesztés
 • Széleskörű elméleti és gyakorlati tudással rendelkezünk klaszterfejlesztésben és klasztermenedzsmentben
 • Tagja vagyunk Magyarország egyik legaktívabb akkreditált innovatív klaszterének (Pharmapolis Debrecen Innovatív Gyógyszeripari Klaszter)
 • Hazai és nemzetközi kapcsolatrendszer a klaszter-együttműködések támogatása érdekében
Referenciák
Szolgáltatásaink
 1. Klaszter koncepció elkészítése
  A megbízóval egyeztetve a szolgáltatásunk keretében meghatározzuk a klaszter célját, működési területeit és tevékenységeit. Javaslatokat teszünk a tagoknak nyújtott szolgáltatások körére vonatkozóan, és meghatározzuk a klaszterhez való csatlakozás lehetőségeit.
 2. Szervezeti és működési szabályzat kidolgozása
  Szolgáltatásunk keretében meghatározzuk a klaszter szervezeti és működési szabályzatát, amely tartalmazza legalább az alábbiakat:
  • klaszter működési területei, tevékenységei,
  • klaszter szervezeti felépítése:
   • klaszter vezetése, igazgatótanács összetétele, választás rendje, ülések gyakorisága,
   • klaszter menedzsment szervezete,
  • klaszterbe való belépés és klaszterből való kilépés szabályai, kizárási lehetőségek, klaszterhez való hozzájárulás fizetésének rendje,
  • titoktartási kötelezettségek, szellemi tulajdon védelme,
  • iratok kezelése.
 3. Klaszter partnerség kialakítása
  Kiterjedt kapcsolatrendszerünket felhasználva feltérképezzük a klaszter működési területe szempontjából releváns más hazai és nemzetközi klasztereket, szervezeteket, majd a klaszterrel egyeztetett célcsoport számára kiküldjük a klaszter bemutatkozó anyagát. Potenciális érdeklődők esetén segítséget nyújtunk az együttműködés kereteinek kialakításában, részt veszünk az elsődleges kapcsolatfelvételben.
 4. Klaszter stratégia kidolgozása Megbízónk igénye szerint elkészítjük a klaszter stratégiáját az alábbi tartalommal:
  • belső K+F stratégia: a klasztertagok közötti kutatás-fejlesztési és innovációs együttműködési lehetőségek feltárása, finanszírozási források felkutatása;
  • külső K+F stratégia: a klaszter tagjai egyéb együttműködési lehetőségeinek feltérképezése;
  • marketing és hasznosítási terv: a klasztertagok által forgalmazott, illetve kifejlesztett termékek, technológiák és szolgáltatások marketing és hasznosítási lehetőségeinek elemzése;
  • szolgáltatási portfolió: a klaszter menedzsment szervezete által a klaszter tagjainak nyújtott szolgáltatások kidolgozása;
  • egyéb, a klaszter szempontjából releváns kérdések.